Rapporten en notities

Hieronder vindt u de voor dit project belangrijke rapporten, notities en raadsvoorstellen.

 

Raadsvoorstel en besluit over evaluatie doorgaande route Oudenbosch d.d. 27 juni 2019

Raadsvoorstel en besluit evaluatie doorgaande route Oudenbosch

 

Raadsvoorstel en besluit over rotonde Bosschendijk-Velletri

Raadsvoorstel en -besluit rotonde Bosschendijk-Velletri van 13 juli 2017

Bij het menu-onderdeel ‘Ontwerpen, filmpjes en foto’s’ vindt u de impressies van de aanpassingen aan de kruising Bosschendijk-Nijverheidsweg en de rotonde pornokarhu.com Bosschendijk-Velletriweg.

Raadsvoorstel en besluit voorlopig ontwerp van 26 mei 2016

Adviezen klankbordgroepen

Raadsvoorstel en besluit d.d. 23 april 2015  + amendement en motie

Gebiedsvisies

Verkeerstellingen

Rapport landbouwverkeer en de Zuidelijke Omleiding + brief provincie