Rapporten en notities

Hieronder vindt u de voor dit project belangrijke rapporten, notities en raadsvoorstellen. 

Raadsvoorstel en besluit over rotonde Bosschendijk-Velletri

Raadsvoorstel en -besluit rotonde Bosschendijk-Velletri van 13 juli 2017

Bij het menu-onderdeel ‘Ontwerpen, filmpjes en foto’s’ vindt u de impressies van de aanpassingen aan de kruising Bosschendijk-Nijverheidsweg en de rotonde Bosschendijk-Velletriweg.

Raadsvoorstel en besluit voorlopig ontwerp van 26 mei 2016

Adviezen klankbordgroepen

Raadsvoorstel en besluit d.d. 23 april 2015  + amendement en motie

Gebiedsvisies

Verkeerstellingen

Rapport landbouwverkeer en de Zuidelijke Omleiding + brief provincie