verkeerstellingen

Verkeerstellingen op de doorgaande route Oudenbosch

Hier vindt u de beschikbare informatie over de hoeveelheid en snelheid van het verkeer op de doorgaande route Oudenbosch. De betrouwbaarheid van de metingen kan soms beïnvloed zijn door externe factoren, zoals wegwerkzaamheden. Wij gebruiken de gegevens dan ook als indicatie. Voor de evaluatie wordt gedurende het jaar op iedere locatie met gelijke tussenpozen drie keer gemeten. Hierbij zorgen we ervoor dat de metingen buiten de schoolvakanties plaatsvinden.

Om welke periode gaat het?
Hieronder vindt u de verkeerstellingen vanaf 2015. De gegevens worden na iedere telronde aangevuld met nieuwe metingen.

Hoe werkt het?
In de bovenste tabel vindt u de verkeerstellingen per locatie vanaf 2015. Belangrijk hierbij om te weten is dat in september 2016 de rondweg werd geopend. Een groen vakje betekent dat de meting een goede betrouwbaarheid heeft. Een geel vakje betekent dat de meting nog moet plaatsvinden. Het komt wel eens voor dat een teller tijdelijk niet goed gewerkt heeft. De meting is dan minder betrouwbaar. Wanneer dit het geval is, is het vakje oranje. In dit schema ziet u wanneer in welke straat een verkeersteller hangt.

De tellingen van juni laten een verdere daling zien in de snelheden, maar een stijging in de intensiteiten (hoeveelheid verkeer). Hoogstwaarschijnlijk is de sluiting van de Vaartweg, die tijdens de tellingen heeft plaatsgevonden, hierop van invloed geweest.

De politie blijft op de doorgaande route steekproefsgewijs op de snelheid controleren (waarbij ook het parkeren buiten de vakken beboet wordt).