Eind 2014 zijn we via een intensief voorbereidingstraject met inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen gekomen tot een nieuw inrichtingsplan voor de oude doorgaande route door Oudenbosch. Na iets meer dan een jaar is de nieuwe route in december 2017 opengesteld.

Door de gemeenteraad is destijds aangegeven dat er gedurende een jaar na de ingebruikname geëvalueerd wordt in samenwerking met de klankbordgroepen. Tot het einde van het jaar onderzoeken wij hoe het verkeer zich gedraagt. Zo kijken we bijvoorbeeld naar parkeergedrag, de hoeveelheid en de snelheid van het verkeer. Ook verzamelen we alle ervaringen en meldingen die bij de gemeente zijn binnengekomen. Waar nodig hebben we al aanpassingen gedaan.

De eindrapportage wordt aan het einde van dit jaar aan het college gepresenteerd. Na deze evaluatie wordt tevens besloten over een een- of tweerichtingenvariant op het weggedeelte Pastoor Hellemonsstraat tot de Stationsstraat en wellicht overige noodzakelijke aanpassingen die voortkomen uit de evaluatie.

Klankbordgroepen
In het burgerparticipatietraject hebben we gewerkt met vier klankbordgroepen. Ook zij hebben allerlei ervaringen en meldingen verzameld. Mocht u nog zaken willen inbrengen, dan kunt u contact opnemen met (één van) de voorzitters van de klankbordgroepen:

  • Klankbordgroep Moerdijksestraat: mevr. S. Zegers, sandrina66@hotmail.com
  • Klankbordgroep Bosschendijk: de heer M. Rijsdijk, michelenannemarie@gmail.com
  • Klankbordgroep Markt: de heer C. Koopmans, corkoopmans@kpnmail.nl
  • Klankbordgroep Zandeweg: mevr. N. Christa, nathalie.christa@gmail.com

Vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. D. Bakkers, omgevingsmanager, via 14 0165 of d.bakkers@halderberge.nl.