Het hoe, wat en waarom van de werkzaamheden

Van wanneer tot wanneer zijn de werkzaamheden?
Maandag 10 april 2017 is de aannemer met de werkzaamheden gestart. De werkzaamheden aan de Zandeweg, Bosschendijk en Ste Bernaertsstraat zijn inmiddels afgerond. Deze straten zijn weer open voor het verkeer. De werkzaamheden aan Kuivezand worden begin oktober afgerond. Het werk aan het centrumgedeelte in Oudenbosch is nu ook gestart. Deze werkzaamheden worden in zes fases aangepakt. Daarnaast starten we begin oktober met de kruising aan de Nijverheidsweg en begin november met de rotonde Velletriweg. Op vrijdag 15 december wordt aan het einde van de middag de route door Oudenbosch geopend.

Waarom zijn de werkzaamheden nodig?
Door de aanleg van de Zuidelijke Omlegging Oudenbosch is al veel doorgaand (vracht)autoverkeer uit de bebouwde kom van Oudenbosch verdwenen. Met de provincie is afgesproken  dat, nadat de Oudenbossche Koepelbaan klaar is, er verkeerswerende en verkeersremmende maatregelen genomen moeten worden in de doorgaande route. Uiteraard willen wij dit verkeer ook graag verder beperken. Zo wordt intensiever gebruik gemaakt van de Oudenbossche Koepelbaan (Zuidelijke Omlegging) en verbetert de veiligheid en de leefbaarheid langs de doorgaande route.

Wat gaat de gemeente doen?
In het plan zijn de volgende straten opgenomen:  Kuivezand, Oudenbosscheweg, Zandeweg, Markt, Ste. Bernaertsstraat, Bosschendijk, Past. Hellemonsstraat, (Klinkstraat gedeeltelijk) en de Moerdijksestraat. Verder heeft het plan invloed op de straten: Franciscuslaan, Baarlebossche en  Randweg op bedrijventerrein Bosschendijk.  We doen het nodige grondwerk (riolering, waterleiding en andere nutsvoorzieningen) en daarna bestraten/asfalteren we de wegen opnieuw. Op een groot deel van de doorgaande route wordt de verlichting vervangen en opnieuw groen aangeplant dat hoort bij de nieuwe uitstraling. Op een aantal plekken worden verkeersbeperkende maatregelen ingevoerd.  Op de Markt bijvoorbeeld maken fietsers en autoverkeer straks gebruik van dezelfde rijbaan. De maximale toegestane snelheid op dit weggedeelte is straks 30 km per uur. Diverse verkeersmaatregelen, waaronder de breedte, zorgen er straks voor dat de snelheid en hoeveelheid verkeer op de Markt afneemt.


Hinder en bereikbaarheid

Waar wordt momenteel gewerkt?

Ste Bernaertsstraat-Franciscuslaan-Stationsstraat
Van 4 tot en met 15 december  wordt er gewerkt aan de kruising Ste Bernaertsstraat-Francislaan-Stationsstraat. De aannemer brengt hier de definitieve bestrating aan. Het verkeer wordt omgeleid over de Prof. Mulderslaan, Pagnevaartweg en Spoorlaan. De Franciscuslaan blijft afgesloten voor het verkeer en is bereikbaar via de Baarlebossche.

Wij streven er naar zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor weggebruikers en inwoners. Helaas kan dit niet altijd worden voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Waar rijden de bussen langs en waar zijn de opstapplaatsen?
Van 4 tot en met 15 december verandert de busroute en rijdt de bus langs de Bosschendijk-Prof. Mulderslaan-Pagnevaartweg-Spoorlaan-Molenstraat-Zandeweg-Oudenbosscheweg-Kuivezand en terug. In deze periode komt er aan beide kanten van de Pagnevaartweg een tijdelijke bushalte op de hoek Pagnevaartweg-Spoorlaan ter hoogte van de Witte Villa/Pagnevaartweg, huisnummer 2.

De meest actuele informatie over de route en de gewijzigde bushaltes vindt u op www.arriva.nl > reisinformatie > omleidingen & stremmingen > Noord-Brabant > lijn 311. Ook voor de lijnen 611, 210, 610 en 211 geldt een aangepaste route met vervangende haltes.

Kan ik straks mijn woning nog bereiken?
Uitgangspunt is dat woningen, winkels en bedrijven bereikbaar blijven. Helaas is overlast niet te vermijden, maar uiteraard willen wij die zoveel mogelijk beperken. Direct omwonenden en bedrijven ontvangen van de aannemer tijdig, voordat de werkzaamheden voor hun deur starten, informatie over de planning en bereikbaarheid in bepaalde periodes.

Welke omleiding moet je nemen in Oudenbosch?
Het centrum van Oudenbosch blijft via de straten Markt, Ste. Bernaertsstraat, Stationsstraat en Molenstraat tot halverwege augustus 2017 bereikbaar via de Oudenbossche Koepelbaan (ZOO) en Vaartweg, en ook  via de Bornhemweg / Wilhelminaplein. Het kaartje met alle omleidingsroutes vindt u op deze website bij het onderdeel documenten.

Parkeren

Verdwijnen er parkeerplekken?
Nee, er verdwijnen geen parkeerplekken. Op dit moment kunt u niet overal langs de doorgaande route parkeren waar dit normaal gesproken wel kan, omdat hier gewerkt wordt. Parkeren in het centrum kan op dit moment aan de Julianalaan, Achter ’t Postkantoor, op het St. Annaplein en in de Parklaan/Station.


Communicatie

Waar kan ik alle informatie en actuele planningen vinden over de bereikbaarheid en werkzaamheden?
De actuele planning van de wegwerkzaamheden en informatie over de bereikbaarheid vindt u op deze website. Via de digitale nieuwsbrief (hiervoor kunt u zich aanmelden via  managementsecretariaat@halderberge.nl) en de gemeentelijke pagina’s in de Halderbergse Bode houden we u op de hoogte over de algehele voortgang van de werkzaamheden.  De app: ‘’Doorgaande route Oudenbosch” is te vinden in de App Store en in de Play Store. Houdt u verder onze social media in de gaten. De gemeente Halderberge is te vinden op Facebook: www.facebook.com/GemeenteHalderberge  en Twitter: @Halderberge.

Contactpersonen
De heer A. Broos, omgevingsmanager van Aannemingsbedrijf Gebr. Oomen B.V. . De heer Broos is tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 06- 23 81 74 91 of via dro@gebroomenbv.nl.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met mevrouw D. Bakkers van de gemeente Halderberge via 14 0165 of via d.bakkers@halderberge.nl.
Voor een aan- of afmelding van de nieuwsbrief, kunt u terecht bij het managementsecretariaat van de gemeente, tel. 14 0165 of  via groepmanagementsecretariaat@halderberge.nl.