De klankbordgroepen hebben inmiddels hun werkzaamheden afgerond.  Er zal een beperkte klankbordgroep actief blijven met betrekking tot de procesmonitoring en de evaluatie. Klankbordgroepleden kunnen via deze pagina bestanden met elkaar delen.