Verkeerstellingen

Het komende jaar zal de gemeente Halderberge het verkeer op en rond de doorgaande route gaan monitoren. Dit houdt in dat we verschillende keren het verkeer gaan tellen. Deze verkeerstellers registreren niet alleen het aantal verkeersbewegingen en het soort verkeer (fiets, auto, vrachtwagen) maar ook de snelheid. 

In dit schema ziet u wanneer in welke straat een verkeersteller hangt.