Verkeerstellingen op de doorgaande route Oudenbosch

Hier vindt u de beschikbare informatie over de hoeveelheid en snelheid van het verkeer op de doorgaande route Oudenbosch. De betrouwbaarheid van de metingen kan soms beïnvloed zijn door externe factoren, zoals wegwerkzaamheden. Wij gebruiken de gegevens dan ook als indicatie. Voor de evaluatie wordt gedurende het jaar op iedere locatie met gelijke tussenpozen drie keer gemeten. Hierbij zorgen we ervoor dat de metingen buiten de schoolvakanties plaatsvinden.

Om welke periode gaat het?
Hieronder vindt u de verkeerstellingen vanaf 2015. De gegevens worden na iedere telronde aangevuld met nieuwe metingen.

Hoe werkt het?
In de bovenste tabel vindt u de verkeerstellingen per locatie vanaf 2015. Belangrijk hierbij om te weten is dat in september 2016 de rondweg werd geopend. Een groen vakje betekent dat de meting een goede betrouwbaarheid heeft. Een geel vakje betekent dat de meting nog moet plaatsvinden. Het komt wel eens voor dat een teller tijdelijk niet goed gewerkt heeft. De meting is dan minder betrouwbaar. Wanneer dit het geval is, is het vakje oranje. In dit schema ziet u wanneer in welke straat een verkeersteller hangt.

Welke conclusies zijn er nu al te trekken?
Met het trekken van conclusies zijn we na de eerste metingen nog heel voorzichtig. Wel is al in de eerste tabel te zien dat het verkeer op de Bosschendijk, Ste Bernaertsstraat/ Markt en Zandeweg duidelijk gedaald is ten opzichte van de laatste metingen in november 2016. In november 2016, na de opening van de rondweg, was ook al een duidelijke afname te zien ten opzichte  van de metingen in 2015. Op de Zandeweg is deze daling het sterkst te zien.

In de tweede tabel kunt u zien dat op de locaties Bosschendijk, Ste Bernaertsstraat/ Markt en Zandeweg de snelheid al behoorlijk gedaald is, maar dat de wettelijke snelheid nog niet bereikt is.

De metingen zijn ookin een grafiek weggezet. Op de horizontale as staat de tijd weergegeven en op de verticale as de hoeveelheden en snelheden.

De politie blijft op de doorgaande route steekproefsgewijs op de snelheid controleren (waarbij ook het parkeren buiten de vakken beboet wordt). Om de overgang naar het 30-km gebied nog meer te laten opvallen, zullen wij borden met een nog duidelijkere 30-km zone aanduiding en digitale 30 km/u borden hier plaatsen.

 

verkeerstellingen

verkeerstellingen-snelheid