halderberge_logo_cirkel

De herinrichting van de Doorgaande Route door Oudenbosch is gestart met de Moerdijksestraat. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Op dit moment wordt op meerdere locaties hard gewerkt in het centrum van Oudenbosch.

Door de aanleg van de Zuidelijke Omlegging Oudenbosch verdwijnt veel doorgaand (vracht)autoverkeer uit de bebouwde kom van Oudenbosch. Voorwaarde voor de aanleg van de zuidelijke omleiding voor de Provincie was dat op de huidige doorgaande route maatregelen genomen worden om het doorgaande (vracht)autoverkeer verder te beperken. Zo wordt niet alleen intensiever gebruik gemaakt van de zuidelijke omleiding, maar verbetert ook o.a. de veiligheid en de leefbaarheid langs de doorgaande route.