Net voor de Kerstdagen werd de nieuwe route door het centrum van Oudenbosch opengesteld. Al eerder informeerden wij u via de gemeentelijke pagina’s in de Halderbergse Bode en social media over enkele gebruiks- en verkeersregels die bij de nieuwe inrichting horen. Ook via onze 11e nieuwsbrief praten wij u hier graag over bij. Hiernaast kunt u in deze nieuwsbrief lezen wat de stand van zaken is rondom de vervolgwerkzaamheden.

De nieuwe inrichting van de route door het centrum van Oudenbosch wordt gedurende een jaar geëvalueerd. Hierbij maken we o.a. gebruik van verkeerstellingen. Op www.doorgaanderouteoudenbosch.nl/actueel  kunt u zien wanneer in welke straat een verkeersteller hangt. Ook kunt u hier de verkeerstellingen terugvinden met een korte uitleg erbij.

Met het trekken van conclusies zijn we na de eerste metingen nog heel voorzichtig. De betrouwbaarheid van de metingen kan soms beïnvloed zijn door externe factoren, zoals wegwerkzaamheden. Wij gebruiken de gegevens dan ook als indicatie. Voor de evaluatie wordt gedurende het jaar op iedere locatie met gelijke tussenpozen drie keer gemeten. De tweede telronde begint in de week van 11 juni en de derde telronde in de week van 5 november. De gegevens op de website worden na iedere telronde aangevuld.